Terms and Condiții

Termeni și condiții

Bine ați venit la Cabinet Claudiu Manea!

Acești termeni și condiții descriu regulile și regulamentele de utilizare a site-ului Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea, situat la adresa cabinetclaudiumanea.ro.

Prin accesarea acestui website presupunem că acceptați acești termeni și condiții. Nu continuați să folosiți Cabinet Claudiu Manea dacă nu sunteți de acord să acceptați toți termenii și condițiile enunțate pe această pagină.

Următoarea terminologie se aplică acestor Termeni și Condiții, Declarației de Confidențialitate și Avizului de Renunțare și tuturor Acordurilor: „Client”, „Tu” și „Dumneata” se referă la tine, persoana care accesează acest site și care se conformează termenilor și condițiilor Companiei. „Compania”, „Noi”, „Compania”, „Noi”, „Compania noastră” și „Noi”, se referă la Compania noastră. „Partea”, „Părțile”, „Părțile” sau „Noi”, se referă atât la Client, cât și la noi înșine. Toți termenii se referă la oferirea, acceptarea și luarea în considerare a plății necesare pentru a întreprinde procesul de asistență din partea noastră către Client în modul cel mai adecvat în scopul expres de a satisface nevoile Clientului în ceea ce privește furnizarea serviciilor declarate ale Companiei, în conformitate cu și sub rezerva legislației în vigoare din Țările de Jos. Orice utilizare a terminologiei de mai sus sau a altor cuvinte la singular, plural, majusculă și/sau el/ea sau ei, sunt considerate ca fiind interschimbabile și, prin urmare, ca referindu-se la același lucru.

Cookie-uri

Utilizăm utilizarea de cookie-uri. Prin accesarea Cabinetului Claudiu Manea, ați fost de acord cu utilizarea cookie-urilor în acord cu Politica de confidențialitate a Cabinetului Individual de Psihologie Claudiu Manea.

Majoritatea site-urilor interactive folosesc cookie-uri pentru a ne permite să recuperăm detaliile utilizatorului la fiecare vizită. Cookie-urile sunt folosite de site-ul nostru pentru a permite funcționalitatea anumitor zone, pentru a ușura activitatea persoanelor care vizitează site-ul nostru. Unii dintre partenerii noștri afiliați/publicitari pot folosi, de asemenea, cookie-uri.

Licență

Dacă nu se specifică altfel, Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea și/sau licențiatorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală pentru toate materialele de pe Cabinet Claudiu Manea. Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate. Puteți accesa acest lucru de pe Cabinet Claudiu Manea pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor stabilite în acești termeni și condiții.

Nu aveți voie să:

republicați materialul din Cabinet Claudiu Manea
Să vindeți, închiriați sau să sublicențiați materiale de la Cabinet Claudiu Manea
Reproduceți, duplicați sau copiați materiale de la Cabinet Claudiu Manea
Redistribuiți conținutul de la Cabinet Claudiu Manea

Prezentul acord începe la data semnării acestuia. Termenii și condițiile noastre au fost create cu ajutorul Generatorului de Termeni și Condiții.

Unele părți ale acestui site oferă utilizatorilor posibilitatea de a posta și de a face schimb de opinii și informații în anumite zone ale site-ului. Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea nu filtrează, editează, publică sau revizuiește Comentariile înainte de prezența lor pe site. Comentariile nu reflectă punctele de vedere și opiniile Cabinetului Individual de Psihologie Claudiu Manea,ale agenților și/sau afiliaților săi. Comentariile reflectă punctele de vedere și opiniile persoanei care le postează. În măsura permisă de legile aplicabile, Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea nu va fi răspunzător pentru Comentarii sau pentru orice răspundere, daune sau cheltuieli cauzate și/sau suferite ca urmare a utilizării și/sau postării și/sau apariției Comentariilor pe acest site.

Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea își rezervă dreptul de a monitoriza toate Comentariile și de a elimina orice Comentariu care poate fi considerat nepotrivit, ofensator sau care determină încălcarea acestor Termeni și Condiții.

Garantați și declarați că:

Aveți dreptul de a posta Comentariile pe site-ul nostru și aveți toate licențele și consimțămintele necesare pentru a face acest lucru;
Comentariile nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, brevete sau mărci comerciale ale unei terțe părți;
Comentariile nu conțin materiale defăimătoare, calomnioase, jignitoare, indecente sau ilegale care reprezintă o încălcare a vieții private.
Comentariile nu vor fi folosite pentru a solicita sau promova afaceri sau obiceiuri sau pentru a prezenta activități comerciale sau activități ilegale.

Prin prezenta, acordați Cabinetului Individual de Psihologie Claudiu Manea o licență neexclusivă de a utiliza, reproduce, edita și autoriza pe alții să utilizeze, reproducă și editeze oricare dintre Comentariile dumneavoastră în orice formă, format sau suport.

Hyperlinking către conținutul nostru

Următoarele organizații se pot conecta la Website-ul nostru fără aprobare prealabilă scrisă:

Agenții guvernamentale;
Motoare de căutare;
Organizații de știri;
Distribuitorii de anuare online pot avea un link către site-ul nostru web în același mod în care au un hyperlink către site-urile web ale altor întreprinderi listate; și
Întreprinderile acreditate la nivel de sistem, cu excepția organizațiilor non-profit, a centrelor comerciale de caritate și a grupurilor de strângere de fonduri de caritate, care nu pot avea un hyperlink către site-ul nostru web.

Aceste organizații pot avea un link către pagina noastră de pornire, către publicații sau către alte informații de pe site-ul web, atât timp cât link-ul: (a) nu este în niciun fel înșelătoare; (b) nu implică în mod fals sponsorizarea, aprobarea sau aprobarea părții care face legătura și a produselor și/sau serviciilor sale; și (c) se încadrează în contextul site-ului părții care face legătura.

Este posibil să luăm în considerare și să aprobăm alte solicitări de linkuri din partea următoarelor tipuri de organizații:

surse de informații de consum și/sau de afaceri cunoscute în mod obișnuit;
site-uri ale comunității dot.com;
asociații sau alte grupuri care reprezintă organizații de caritate;
distribuitori de directoare online;
portaluri de internet;
firme de contabilitate, de avocatură și de consultanță; și
instituții de învățământ și asociații comerciale.

Vom aproba cererile de linkuri din partea acestor organizații dacă decidem că: (a) linkul nu ne-ar face să arătăm nefavorabil nouă sau afacerilor noastre acreditate; (b) organizația nu are înregistrări negative cu noi; (c) beneficiul pentru noi din vizibilitatea hyperlink-ului compensează absența Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea; și (d) linkul este în contextul informațiilor de resurse generale.

Aceste organizații pot avea un link către pagina noastră de pornire atâta timp cât link-ul: (a) nu este în niciun fel înșelătoare; (b) nu implică în mod fals sponsorizarea, aprobarea sau aprobarea părții care face legătura și a produselor sau serviciilor sale; și (c) se încadrează în contextul site-ului părții care face legătura.

În cazul în care sunteți una dintre organizațiile enumerate la punctul 2 de mai sus și sunteți interesat să creați un link către site-ul nostru, trebuie să ne informați prin trimiterea unui e-mail la Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea. Vă rugăm să includeți numele dumneavoastră, numele organizației dumneavoastră, informațiile de contact, precum și URL-ul site-ului dumneavoastră, o listă a tuturor URL-urilor de la care intenționați să creați un link către site-ul nostru, precum și o listă a URL-urilor de pe site-ul nostru către care doriți să creați un link. Așteptați 2-3 săptămâni pentru un răspuns.

Organizațiile aprobate pot crea hyperlink-uri către site-ul nostru web după cum urmează:

Prin utilizarea denumirii noastre corporative; sau
prin utilizarea localizatorului uniform de resurse la care se face legătura; sau
Prin utilizarea oricărei alte descrieri a site-ului nostru web la care se face legătura, care are sens în contextul și formatul conținutului de pe site-ul părții care face legătura.

Nu va fi permisă utilizarea logo-ului Cabinetului Individual de Psihologie Claudiu Manea sau a altor elemente artistice pentru crearea de link-uri în lipsa unui acord de licență de marcă înregistrată.

iFrames

Fără aprobare prealabilă și permisiune scrisă, nu aveți voie să creați cadre în jurul paginilor noastre web care să modifice în vreun fel prezentarea vizuală sau aspectul site-ului nostru.

Răspunderea pentru conținut

Nu vom fi considerați responsabili pentru niciun conținut care apare pe site-ul dvs. web. Sunteți de acord să ne protejați și să ne apărați împotriva tuturor reclamațiilor care se ridică pe Website-ul dumneavoastră. Nu trebuie să apară niciun link(uri) pe niciun site web care poate fi interpretat ca fiind defăimător, obscen sau criminal, sau care încalcă, încalcă în alt mod sau preconizează încălcarea sau alte încălcări ale drepturilor unor terțe părți.

Confidențialitatea dumneavoastră

Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate

Rezervarea drepturilor

Ne rezervăm dreptul de a vă solicita să eliminați toate linkurile sau orice link anume către site-ul nostru web. Sunteți de acord să eliminați imediat toate linkurile către site-ul nostru web la cerere. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment acești termeni și condiții și politica de creare de linkuri. Prin conectarea continuă la site-ul nostru web, sunteți de acord să vă supuneți și să respectați acești termeni și condiții de conectare.

Eliminarea legăturilor de pe site-ul nostru web

În cazul în care găsiți pe site-ul nostru web un link care este ofensator din orice motiv, sunteți liber să ne contactați și să ne informați în orice moment. Vom lua în considerare cererile de eliminare a linkurilor, dar nu suntem obligați să facem acest lucru sau să vă răspundem direct.

Nu ne asigurăm că informațiile de pe acest site web sunt corecte, nu garantăm că sunt complete sau exacte; nici nu promitem să ne asigurăm că site-ul web rămâne disponibil sau că materialul de pe site-ul web este actualizat.

Renunțare de răspundere

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, excludem toate declarațiile, garanțiile și condițiile referitoare la site-ul nostru web și la utilizarea acestuia. Nimic din această clauză de renunțare nu va:

limita sau exclude răspunderea noastră sau a dvs. pentru deces sau vătămare corporală;
nu va limita sau exclude răspunderea noastră sau a dumneavoastră pentru fraudă sau fals în declarații frauduloase;
nu va limita niciuna dintre responsabilitățile noastre sau ale dvs. în orice mod care nu este permis de legislația aplicabilă; sau
nu va exclude niciuna dintre responsabilitățile noastre sau ale dumneavoastră care nu pot fi excluse în temeiul legislației aplicabile.

Limitările și interdicțiile de răspundere stabilite în această secțiune și în alte părți ale acestei declinări de răspundere: (a) fac obiectul paragrafului precedent; și (b) guvernează toate responsabilitățile care decurg din această declinare de răspundere, inclusiv responsabilitățile care decurg din contract, din răspundere civilă delictuală și pentru încălcarea obligațiilor legale.

Atâta timp cât site-ul web și informațiile și serviciile de pe site-ul web sunt furnizate gratuit, nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună de orice natură.

onditions

Welcome to Cabinet Claudiu Manea!

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea’s Website, located at cabinetclaudiumanea.ro.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use Cabinet Claudiu Manea if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: „Client”, „You” and „Your” refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s terms and conditions. „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” and „Us”, refers to our Company. „Party”, „Parties”, or „Us”, refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of Netherlands. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing Cabinet Claudiu Manea, you agreed to use cookies in agreement with the Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea’s Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on Cabinet Claudiu Manea. All intellectual property rights are reserved. You may access this from Cabinet Claudiu Manea for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 • Republish material from Cabinet Claudiu Manea
 • Sell, rent or sub-license material from Cabinet Claudiu Manea
 • Reproduce, duplicate or copy material from Cabinet Claudiu Manea
 • Redistribute content from Cabinet Claudiu Manea

This Agreement shall begin on the date hereof. Our Terms and Conditions were created with the help of the Terms And Conditions Generator.

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea,its agents and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who post their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea shall not be liable for the Comments or for any liability, damages or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive or causes breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

 • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
 • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;
 • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
 • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats or media.

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

 • Government agencies;
 • Search engines;
 • News organizations;
 • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
 • System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources;
 • dot.com community sites;
 • associations or other groups representing charities;
 • online directory distributors;
 • internet portals;
 • accounting, law and consulting firms; and
 • educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea; and (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 • By use of our corporate name; or
 • By use of the uniform resource locator being linked to; or
 • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of Cabinet Individual de Psihologie Claudiu Manea’s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

Content Liability

We shall not be hold responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Your Privacy

Please read Privacy Policy

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it’s linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

 • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
 • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.